Odwiedziny

Dzisiaj2
Przez tydzień19
Przez miesiąc129
Od początku155231

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Muzeum Ziemi Rawickiej

Kontakt

Ratusz, Rynek 1, 63-900 Rawicz, województwo wielkopolskie

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 65 545 3575

http://www.muzeum.rawicz.pl

 

Ochrona danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1, 63-900 Rawicz, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum – Adrianę Miarę.

Inspektorem ochrony danych jest Marta Hamielec.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: telefon 65 545 3575, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RODO

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Rawickiej, mające siedzibę w Rawiczu, pod adresem Rynek 1.

Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


OCHRONA DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Ziemi Rawickiej z siedzibą w Rawiczu, Rynek 1.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Ziemi Rawickiej, pisemnie na adres:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

    1. realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Rawickiej,

    2. promocyjnych,

    3. edukacyjnych,

    4. związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;

    5. związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

    6. związanych z ochroną Pani/Pana interesów,

    7. związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,

    8. zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

 • w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,

 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Ziemi Rawickiej zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

 • administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 
Udostępnij