Odwiedziny

Dzisiaj2
Przez tydzień19
Przez miesiąc129
Od początku155231

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Historia rawickich spotkań ze sztuką współczesną

b_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_JJ-01.jpgMuzeum Ziemi Rawickiej od 2001 roku prowadzi systematyczną edukację artystyczną, polegającą na prezentacji dzieł europejskich twórców profesjonalnych.
    Pomysł organizowania w Rawiczu międzynarodowych wystaw jest pewnego rodzaju kontynuacją międzynarodowych spotkań ekslibrisowych przygotowywanych przez Dom Kultury w Rawiczu od 1981 roku. Jednak decydującym impulsem do zorganizowania międzynarodowych spotkań i wystaw w muzeum była aktywność miejscowego środowiska artystycznego. W 1998 roku powstała rawicka grupa artystyczna „R4” (wernisaż pierwszej wspólnej wystawy członków grupy w Muzeum Ziemi Rawickiej odbył się 26 czerwca 1998 roku). W roku 1999, goszcząc we Francji na salonie artystycznym zorganizowanym przez stowarzyszenie Europa bez Granic, wykorzystując doświadczenia artystów z Rouen i z wcześniejszych wystaw zagranicznych, członkowie „Grupy R4” zasugerowali możliwość zorganizowania podobnego spotkania w naszym mieście. Miejscem wystawy miało być rawickie muzeum. W tym celu placówka starała się o środki z Funduszu Współpracy w Warszawie. Tytuł projektu nosił nazwę „Europejski Salon Artystyczny u progu XXI wieku - Rawicz 2000”. Niestety, pozyskiwanie środków finansowych w tym czasie było dość trudne ze względu na sposób organizacji Centrów Współpracy Europejskiej. Ostatecznie nie udało się uzyskać wsparcia finansowego. W tym samym czasie muzeum zaczęło nawiązywać współpracę z różnymi organizacjami mającymi kontakty zagraniczne, m.in. z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Meklemburgii - Pomorze Przednie, szukając sojuszników do przyszłych działań. Przy staraniu się o środki europejskie należało mieć trzech partnerów lokujących procentowy wkład do funduszu planowanego przedsięwzięcia. Niemożność spełnienia tych wymogów oddalała perspektywę realizacji międzynarodowych wystaw. Pierwszego wsparcia tej inicjatywie udzielił Urząd Miejski Gminy Rawicz, umożliwiając rozpoczęcie prac nad skompletowaniem artystów. Realizacja idei nastąpiła 28 sierpnia 2001 roku w formie I Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz - Pakosław - Rokosowo 2001. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem publiczności, co zachęcało do kontynuowania takiego pomysłu.
    W roku 2002 zorganizowaliśmy międzynarodowy plener malarski „Wizje i Postawy - 2002”. Wernisaż malarstwa niemiecko-polskiego odbył się 13 sierpnia. Wystawie towarzyszył pokaz laserowy zrealizowany na rynku przy zgaszonym oświetleniu. Pomimo ulewnego deszczu, efekty projekcji stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla nieprzemakalnych rawiczan.
    Kolejny rok przyniósł II Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz - Rokosowo 2003. W spotkaniu i wystawie wzięli udział artyści z Białorusi, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec i Polski. Po wernisażu liczni miłośnicy sztuki wysłuchali koncertu zespołu Kayanis oraz obejrzeli widowisko uliczne Teatru Prawdziwego. Warto też dodać, że przy okazji tego biennale zrodził się pomysł pozostawiania przez gości swoich prac w darze Muzeum Ziemi Rawickiej, jako śladu ich pobytu w naszym mieście. W ten sposób pojawiła się szansa systematycznego gromadzenia obiektów tworzących zaczątek kolekcji sztuki współczesnej w naszym muzeum.
     Tematem czasu nowego tysiąclecia była Unia Europejska, dlatego muzeum jeszcze w październiku 2003 roku zorganizowało dwudniową ogólnopolską konferencję „Tożsamość kulturowa Polski w Unii Europejskiej”. Od 2004 roku konferencje stanowią już nierozłączny element międzynarodowych spotkań artystycznych. Temat „Europa a tożsamość europejska” podjęto w związku z faktem wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. Z tej okazji muzeum zamówiło pamiątkowy medal u miejscowego rzeźbiarza Zbigniewa Łukowiaka. Gośćmi specjalnymi konferencji, która odbyła się 19 sierpnia 2004 roku, byli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Moult - Pakosław z Francji, Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego oraz Stowarzyszenia Region Leszno w Europie. Dominowała tematyka roli współpracy międzynarodowej w rozwoju lokalnych społeczności. Głos w dyskusji pierwszego i drugiego dnia zabrali również artyści i historycy sztuki. Wernisaż „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Rawicz - Rokosowo 2004” odbył się 17 sierpnia. Na wystawie prezentowali swoje dzieła artyści z Holandii, Litwy, Niemiec, Włoch i Polski. Wydarzenia tego roku zostały udokumentowane dwoma beznominałowymi kartkami pocztowymi wydanymi przez Pocztę Polską.
     Następny rok to kontynuacja - III Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz - Rokosowo -Pakosław 2005 oraz II Międzynarodowa Konferencja Kulturalna na temat „Różnice i podobieństwa sztuki europejskiej”. Muzeum gościło artystów z Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Polski. Wernisaż poprzedziła licytacja dzieł sztuki członków „Grupy R4”, z której dochód przeznaczony został na budowę pomnika Papieża na rawickich plantach dłuta prof. Janusza Kucharskiego. Publiczność jak zwykle dopisała i nie szczędziła słów uznania artystom. Natomiast artyści byli zadowoleni z tak dużego zainteresowania sztuką w naszym mieście. Mieli również okazję zapoznać się z walorami naszego regionu. Moim zdaniem, biennale towarzyszył brak zainteresowania zewnętrznego. Swoje stanowisko wyraziłem w artykule w „Gazecie Rawickiej” pt. „Czy Rawicz istnieje na mapie Wielkopolski?”
    Spotkanie w 2006 roku otworzyło nowe horyzonty przed rawickimi wystawami. Jako kurator generalny zainicjowałem, wykorzystując kontakty akademickie, współpracę Muzeum Ziemi Rawickiej z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zapisaną porozumieniem pomiędzy stronami. Rawicz, leżący pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami akademickimi, stał się miejscem spotkań artystów będących zarazem nauczycielami akademickimi. Wystawa odbyła się pod nazwą „Międzynarodowe Spotkanie Artystów Akademickich Rawicz - Rokosowo 2006”. Kontynuowaliśmy rozmowy o sztuce w formie III Międzynarodowej Konferencji Kulturalnej „Sztuka w społeczeństwie wiedzy”. Zaproszenie przyjęli artyści z Niemiec, Rumunii, Ukrainy i Polski.
    Na kolejny rok przypadło IV Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz - Rokosowo 2007 oraz IV konferencja „Kolor w życiu i sztuce”. Wernisaż 28 sierpnia odsłonił dzieła plastyczne artystów z Belgii, Holandii, Litwy, Rumunii, Ukrainy oraz Polski. Podsumowaniem tej edycji niech będą słowa zapisane w katalogu biennale przez Burmistrza Gminy Rawicz Tadeusza Pawłowskiego: „Prezentacja prac artystów umożliwia naszej społeczności bezpośredni kontakt z najnowszymi tendencjami widocznymi w wielkomiejskich, nie tylko polskich, ale i europejskich galeriach sztuki współczesnej. W wyniku corocznych spotkań Muzeum Ziemi Rawickiej wzbogaca swoją kolekcję sztuki współczesnej dzięki darowiznom artystów. Wpisuje się w ten sposób na listę ośrodków dokumentujących dokonania w najnowszej sztuce europejskiej.”
    Po raz ósmy muzeum organizowało Międzynarodową Wystawę Sztuki Europejskiej w 2008 roku w ramach Międzynarodowych Spotkań Artystów Akademickich Rawicz -Rokosowo i kontynuowało już piątą edycję konferencji pt. „Współczesny strukturalizm i okolice”. Na wystawie można było obejrzeć artystów reprezentujących cztery uczelnie: Lwowską Narodową Akademię Sztuki z Ukrainy, Uniwersytet Sztuki i Projektu w Cluj-Napoca z Rumunii, Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obok licznych profesorów, uczestniczyli w wystawie i otwierali wernisaż: rektor ASP w Poznaniu - prof. Marcin Berdyszak i rektor ASP we Wrocławiu - prof. Jacek Szewczyk. Podczas wernisażu dyrektor muzeum Bożena Raus wręczyła nagrodę dla sponsorów „Pro Arte”. Natomiast na konferencji wręczono nagrodę za najciekawszą propozycję artystyczna, wybraną podczas wernisażu głosami publiczności. Wprowadzenie „Nagrody Publiczności” uatrakcyjniło wernisaż i zachęciło widzów do bardziej wnikliwej analizy prezentowanych postaw artystycznych.
    W roku 2009 przypadła skromna rocznica biennale. Piąta edycja była okazją do nietypowego spotkania i prezentacji dorobku artystów pełniących funkcje rektorów i dziekanów uczelni polskich i rumuńskich. Była też okazją do podsumowania rawickiego biennale, którego dokonał prof. Paweł Lewandowski-Palle w swoim tekście do katalogu wystawy. Zacytuję zdania ambitnie wytyczające perspektywy następnych edycji: „Włosi zapracowali na ważność Biennale w Wenecji. Stało się ono słupem milowym dla podobnych przedsięwzięć. Od 7 czerwca trwa tam właśnie największe w historii, 53 Biennale, tym razem z hasłem Making Worlds - Tworzyć światy. Pięknie byłoby, gdyby za 96 lat, w 2105 roku Rawicz kontynuowałby dzieło swoich poprzedników. Na prestiż pracuje się latami.”
    Rok 2010 był kolejnym jubileuszowym, ponieważ było to spotykanie z publicznością po raz dziesiąty. Miało ono przede wszystkim charakter edukacyjny. Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało wsparcie finansowe z programu Edukacja Kulturalna z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł muzealnego programu brzmi: „Rawickie Mosty Sztuki - Europejskie Spotkania na Prowincji”. W ramach tego programu przygotowaliśmy dziesiąte spotkanie artystów europejskich połączone z tradycyjną wystawą sztuk plastycznych, międzynarodową konferencję kulturalną oraz spotkanie rektorów Akademii Sztuk Pięknych. Od września przez październik realizowany był cykl wykładów - prezentacji, dostępnych dla każdego zainteresowanego, poświecony sztuce współczesnej. Celem było przybliżenie zasobów kultury narodowej z zakresu sztuk plastycznych, dalekich od kultury masowej. Wykładowcy zaprezentowali podstawy wiedzy historycznej i teoretycznej mogące pomóc w zrozumieniu wybitnych dzieł sztuki nowoczesnej. Dodatkową okazją do promocji awangardy artystycznej było 100-lecie sztuki abstrakcyjnej. Za jej początek uważa się namalowany w 1910 roku obraz w technice akwarelowej, którego autorem jest Rosjanin - Wassily Kandinsky. Była to świetna okazja przekonania widzów uznających wyłącznie dzieła przedstawiające do walorów i wartości abstrakcji.
    W roku 2011 Rawickie Mosty Sztuki, bo taką ogólną nazwą postanowiliśmy tytułować coroczne spotkania ze sztuką współczesną, były zarazem VI Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz – Rokosowo 2011. Motyw przewodni spotkania brzmiał: „Człowiek w środowisku sztuki”. Rozwinięcie tematu nastąpiło podczas sympozjum, przy udziale publiczności. Wystawa zgromadziła wielu artystów pochodzących z Rawicza lub z nim związanych. Swój dorobek zaprezentowali również artyści niezwiązani z Rawiczem oraz prezentujący się w formie indywidualnego pokazu: ceramiki i rzeźby. W większości byli to twórcy ze środowisk akademickich: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
    Rawickie Mosty Sztuki w roku 2012 to dwunaste spotkanie ze sztuką współczesną. Od 28 sierpnia do 1 września w Rawiczu i Rokosowie gościć będzie kilkunastu artystów, którzy pokażą swoje prace na wystawie w rawickim Ratuszu.   
    Podsumowując ten krótki rys historii międzynarodowych spotkań w Muzeum Ziemi Rawickiej, muszę wspomnieć o instytucjach i osobach wspierających skromne możliwości muzeum. Przypomnę o podstawowej roli Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, jako filaru umożliwiającego wszelkie działania w zdobywaniu środków finansowych. Niezawodnością i stałością wspierania sztuki wykazał się Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dostrzegając ważność rawickich spotkań, dodatkowo oferując Honorowy Patronat. Dołączyło się również Starostwo Powiatowe w Rawiczu, PKO Bank Polski, firmy i osoby prywatne. Muzeum współpracowało z Muzeum Regionalnym w Kościanie, Urzędem Gminy Pakosław, Biurem Wystaw Artystycznych w Lesznie, rawickim kołem Polskiego Związku Filatelistów. Szczególną pomocą wykazała się rawicka Zieleń Miejska, Dom Kultury w Rawiczu, zwłaszcza dyrektor pan Andrzej Walus. Bardzo wysoko cenię sobie wieloletnią współpracę z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie, którego dyrektorem jest pan Waldemar Jagiełło. Nasza współpraca jest drugim filarem pozwalającym rozwijać rawickie spotkania. W 2010 roku program zyskał uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten sukces to zapewne nagroda za konsekwencję w działaniu.
    Jako organizator Rawickich Mostów Sztuki zachęcam do korzystania z proponowanych form dla własnej satysfakcji udziału w wysokiej kulturze oraz pogłębienia swoich doświadczeń i wrażliwości w konfrontacji ze współczesnymi propozycjami artystycznymi. Dla młodzieży i osób niewtajemniczonych jest to znakomita okazja do uzupełnienia i nadrobienia zaległości. Wzbogacanie własnej wrażliwości na pewno się opłaci.
    Serdecznie zapraszam do aktywności kulturalnej.
kurator Rawickich Mostów Sztuki
prof. dr hab. Jacek Jarczewski,
dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej


    Z dokumentacją rawickich spotkań ze sztuką współczesną mogą Państwo zapoznać się, korzystając z menu obok.

Udostępnij